Kariyerinize en uygun eğitimini seçin Hemen Başlayın | İndirimli Dönemden Hemen Yararlanın!

Satış Sözleşmesi - Vizyonist Akademi

Satış Sözleşmesi - Vizyonist Akademi

UZAKTAN EĞİTİM MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR:

1.1. SATICI:

Unvanı: VİZYONİST AKADEMİ İLETİŞİM BİLİŞİM VE EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi: Akpınnar mah. 1. Kavaklı cad. no :29 Osmangazi/BURSA
Telefon: +90 850 219 65 38
Telefon: +90 544 767 88 12
Mersis Numarası: 0925101401900001

1.2. ALICI (TÜKETİCİ):

www.vizyonistakademi.com web sitesi üzerinden ilgili hizmeti online/video eğitim olarak satın alan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Adı Soyadı / Unvanı: 
Telefon: 
E-posta adresi: 
Eğitim/ Sertifika Adı: 

Taraflar, iş bu Sözleşmede belirtilen adreslerinin (Eğitim Alan bakımından, ikametgah adresinin) bu sözleşme nedeni ile yapılacak her türlü tebligata salih adresler olduğunu kabul ve beyan etmişlerdir. Bu anlaşmada belirtilen adresi değişen taraf, güncel adresini bildirmediği takdirde Sözleşmede belirtilen adrese yapılan tebligat hukuken geçerli addolunacaktır.

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu sözleşmenin konusu, TÜKETİCİ'nin https://www.vizyonistakademi.com internet sitesinden elektronik ortamda ya da sair yollarla, siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmeti ve ifası ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların karşılıklı olarak hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU HİZMET, ÖDEME VE İFAYA (KULLANMAYA) İLİŞKİN BİLGİLER:

3.1. Eğitim Alan tarafından talep edilen eğitim programının içeriği ve şartları, Kuruma ait ve adresi 1. Maddede belirtilen internet sitesinde detaylı olarak açıklanmıştır. Eğitim alan Kurumun eğitime ilişkin olarak program içeriğini ve şartlarını okuyup inceledikten sonra kabul ettiğini açıkça beyan ve kabul eder.

3.2. Eğitim programının başlatılabilmesi için iş bu sözleşmenin kabulü yanı sıra iş bu sözleşmenin 3.3. maddesinde belirtilen toplam tutar ve ödeme şartlarına ilişkin düzenlemenin de taraflarca ayrıca kabul edilmesi gerekmektedir.

3.3. Sözleşme konusu ürünün / hizmetin vergileri dahil satış fiyatı .............. TL dir.

3.4. Sözleşme konusu eğitim içeriği Eğitim Alan’ın talepleri doğrultusunda kargo/ taşıma yoluyla gönderilebilecek bir materyal (Sertifika) ile Eğitim Alan’a ulaştırılacak ise, gönderiye ilişkin kargo/ taşıma ücreti Eğitim Alan tarafından peşin olarak ödenecektir ya da Alıcı ödemeli olarak gönderilecektir. Bu taşıma/ kargo bedelinin ve materyal bedellerinin eğitim/ hizmet ücretine dahil olmadığını Eğitim Alan peşinen kabul eder. Kargo fiyatına ilişkin kampanya yapma hakkı satıcıya aittir. Bu talep doğrultusunda sağlanacak olan hizmete ilişkin teslimat hükümleri işbu sözleşmenin devamında düzenlenmiş bulunmaktadır. Teslim ile ilgili hükümler sadece sevkiyatın yapılması istenen hallerde geçerli olacak olup, dijital veri yoluyla hizmetin/ ürünün anında ifa edileceği hallerde sevkiyat yolu ile teslim sözleşme konusu değildir.

MADDE 4- SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI:

4.1. Eğitim Alan`ın talep etmiş olduğu eğitim programının bedeli ........ Liradır. Bu bedel havale/ EFT yoluyla peşin olarak ödenebileceği gibi bankamatik kartı (tek çekimle), kredi kartı yoluyla da ödenebilir. Kredi Kartı ile Ödeme yolunun tercih edilmesi halinde Kurum’un internet sitesinde yer alan ödeme bölümünde talep edilen bilgiler tam ve eksiksiz olarak girilerek ödeme işlemi gerçekleştirilebilir. Bu bilgilerdeki eksiklik ve hatalardan Kurum sorumlu değildir. Kredi kartı yapılacak ödeme tek çekimde gerçekleştirilebileceği gibi, Kurum’un inisiyatifinde olmak kaydıyla ve kampanyalar kapsamında belirlenebilecek sayıdaki taksite bölünmek suretiyle de ödeme yapılabilir. Bununla birlikte çalışılan bankanın yapacağı kampanyalar neticesinde taksit sayısı artırılabilir. Ancak bu durum Kurum’un bilgisi ve insiyatifi dışında olup, bu konuda Kurum’un bir taahhüt ya da sorumluluğu bulunmamaktadır. Ödemelerin kredi kartı ile yapılması halinde Eğitim Alan’ın bankası ile yapmış olduğu kredi kartının kullanımı ve temerrüt/ gecikme halinde uygulanacak faiz oranı Kurum’u bağlamaz. Eğitim Alan bu konularda kullandığı kredi kartını sağlayan banka ile muhattaptır ve ilgili bilgileri almak Eğitim Alan’ın sorumluğundadır. Kredi kartı ile ödeme sırasında kullanılan kredi kartının Eğitim Alanın kendisine ait olduğunu, kendisine ait olmasa dahi kart sahibinin bilgisi ve rızası dahilinde kullanıldığını Eğitim Alan peşinen kabul ve taahhüt eder. Bu konuda yaşanabilecek olumsuzluklarda sorumluluk tamamen Eğitim Alan’a aittir.

4.2. Eft/ Havale Yoluyla Ödeme: Eğitim Alan’ın bu ödeme yöntemini tercih etmesi halinde Kurum’a ait aşağıda IBAN Bilgileri yazılı Banka hesabına ödeme yapılabilir. Bu durumda dekontun bir örneğinin Kurum’a e- posta, SMS, kullanılabilir iletişim aplikasyonları (whatsapp, bip vb.) yoluyla iletilmesi gerekmektedir.

Kurumsal Banka Hesap Bilgileri:
Hesap Adı: VİZYONİST AKADEMİ İLETİŞİM BİLİŞİM VE EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Banka ve Şube: FİNANSBANK ÖZLÜCE ŞUBESİ
IBAN NO: TR76 0011 1000 0000 0104 2554 19

MADDE 5- GENEL KOŞULLAR:

5.1. İş bu sözleşmenin taraflarca kabulü ile eğitim alan tüm şartlarını inceleyip, uzaktan eğitim programını tercih ettiğini kabul ve beyan etmektedir.

5.2. Kurum, kendisine işbu sözleşme ile yüklenen yükümlülükleri, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kendisine yüklediği yükümlülükleri, mücbir sebepler istisna olmak kaydıyla, tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeyi taahhüt eder.

5.3. İşbu sözleşme ile Eğitim Alan; Sözleşme şartları çerçevesinde kabul ettiği eğitim programını detaylı bir biçimde incelediğini ve açıklanan tüm özellikleri ile kabul ettiğini, eğitim bedelinin ödemesini belirlenen koşullara uygun bir şekilde gerçekleştirmeyi, Eğitim verene bildirdiği ve kendisi ile ilgili tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, aksi durumda karşılaşılabilecek her türlü olumsuzlukta sorumluluğun kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder.

5.4. Eğitim Alan taraflarca kararlaştıran ödeme yöntemine uymakla yükümlüdür. Aksi halde Kurum’un sözleşmeyi feshedip eğitim programına ilişkin olarak yapmış olduğu tüm masrafları talep etme yetkisi vardır.

5.5. Eğitim hizmeti ile ilgili olarak Eğitim Alan’ın kredi kartının kullanıma kapanması veya Kurum’un kusurundan kaynaklanmayan herhangi bir nedenle kart sahibi bankanın Kurum’a ödeme yapmayı reddetmesi/ durdurması halinde, Eğitim Veren’in sözleşmeyi durdurma hakkı vardır. Bu durumda Eğitim Alan kendisine izleyebilmesi için açılmış olan, kullanıcı paneli sayesinde bu eğitimi almış kabul edilir ve ödemeye konu olan kalan bakiyesini Kurum’a göndermekle yükümlüdür. Aksi takdirde ilgili bedellerin tahsili için Kurum tarafından yasal yollara başvurulabilecektir.

5.6. Kurumca sağlanacak hizmet, Eğitim Alan tarafa esas olarak internet üzerinden iletilecek olup, bu durumda teknik zorunluluk gereği teslime ilişkin hükümler uygulanmayacaktır. Zira internet üzerinden dijital veri yoluyla sağlanacak eğitimin yerine getirilmesi anlık olarak gerçekleşmektedir. Bunun dışında Eğitim Alan’ın talep etmesi halinde ayrıca belirlenecek ücret karşılığı ürünün veri depolama cihazları içinde (ek döküman istek ve taleplerini de kapsar) teslim edilmesinin Kurum tarafından kabulü halinde teslime ilişikin hükümler uygulanacaktır.

5.7. Eğitim Alan kişiye Kurum tarafından internet sitesine giriş amacıyla bir kullanıcı adı ve şifre temin edilir. Bu kullanıcı adı ve şifrenin gizliliğinden Eğitim Alan sorumludur ve üçüncü kişilerle paylaşmaması gerekir. Aksi halde Kurum’un uğradığı zararı Eğitim Alan’dan talep etme hakkı vardır. Eğitim Alan kendisine verilen kullanıcı adı ve şifre ile Kurum’a ait internet sitesine giriş yaparak mesafeli satış sözleşmesini onayladığı anda sözleşme yükümlülüğü karşılıklı olarak başlamış olacaktır. Bu doğrultuda gerçekleşen ifa neticesinde alıcının cayma hakkı işbu sözleşmenin ...... Maddesinde ele alınmış olup katılımcı / alıcı işbu mesafeli satış sözleşmesini onayladığı anda gerekli bilgileri aldığını kabul ve beyan eder.

5.8. Eğitim Alan, Kurum internet sitesinde yer alan tüm açıklamaları okuduğunu, eğitim içeriği ile ilgili tüm bilgilendirmenin kendisine yapıldığını, bu şartlar dahilinde koşulları kabul edip bu anlaşmayı onayladığını beyan ve Kabul eder.

5.9. Eğitim Alan kendisine sağlanan eğitim içeriğinin, videoların vs. materyallerin her türlü fikri ve sinai haklarının Kurum’a ait olduğunu peşinen kabul eder. Eğitim alan bu materyalleri ve içerikleri gizli tutacağını, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşmayacağını, yine bu konuda sosyal mecralarda ve internet ortamında, basılı ya da görsel medyada paylaşımda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde aykırılığa konu her bir eğitim tutarının ihlal tarihindeki bedelinin 1000 (bin) katı cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

MADDE 6- CAYMA HAKKI:

6.1. Dijital içerik yürürlükte bulunan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 4. Maddesinde; dijital içerik; “Bilgisayar programı, uygulama, oyun, müzik, video ve metin gibi dijital şekilde sunulan her türlü veri” olarak tanımlanmıştır. Aynı yönetmelikte kalıcı veri saklayıcısı; “Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkan veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı” olarak tanımlanmıştır. Kurum tarafından iş bu sözleşme çerçevesinde sunulan hizmet/ ürün, bahse konu yönetmelikte tanımlanan dijital veri veya kalıcı veri saklayıcısı ile iletilecek ürün veya hizmet kapsamındadır.

6.2. 27.11.2014 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin “ğ” bendi “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.” Bakımından tüketicinin "CAYMA HAKKI BULUNMADIĞINI" Düzenlemektedir. Bu sebeple Eğitim Alan Kurum tarafından verilen hizmet ve ürünlerin Bahse konu Yönetmeliğin 15/ğ maddesi kapsamında olduğunu ve bu sebeple cayma hakkı bulunmadığını peşinen kabul ve beyan eder.

6.3. Eğitim Alan’a kendi talebi doğrultusunda, kalıcı veri depolayıcısı içeriğinde eğitim materyalleri sunulması halinde ise bu durum Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin “e” bendi kapsamında kalacaktır.

6.4. Cayma hakkının kullanılması ile iade edilmesi gündeme gelen ücret, kalıcı veri saklayıcısı için Eğitim Alan tarafından ödenmiş olan ücrettir. Zira internet ortamından sağlanan dijital eğitim içeriği eğitimin verildiği anda ifa edildiğinden cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.

6.5. Cayma hakkı bulunmayan uzaktan eğitim hizmetlerinde eğitim alan kayıt işlemlerini tamamlayıp 14 gün (on dört gün) içerisinde uzaktan eğitim sözleşmesinden vazgeçerse/iptal ederse cezai şart olarak eğitim ücretinin %25'ini ödemekle yükümlüdür. Eğitim Alan bu durumu itirazsız bir şekilde kabul ettiğini beyan eder tahsil edilecektir. (Eğitim içeriğinin, videoların vs. materyallerin kesinlikle izlenmemiş olması şartıyla)

MADDE 7- MÜCBİR SEBEP

Aşağıdaki sebeplerden herhangi biri dolayısıyla taraflar, işbu sözleşme ahkamını tamamen veya kısmen yerine getiremediği taktirde bu aykırılıktan sorumlu tutulmayacaktır.

Herhangi bir makamın emir ve talebi dolayısıyla veya harp, muhasemat, dahili kargaşalık, düşman harekatı, sabotaj, grev, lokavt, işçi veya memur ihtilafları, internet ve sair iletişim hatlarındaki uzun süreli kesintiler, yangın da dahil her türlü tabii ve semai afetlerden dolayı veya akreditif açılmaması, BDDK, BTK ve ilgili sair kurumların faaliyeti engelleyici karar ve eylemleri, ve bunun gibi hükümetçe konacak bilcümle tahdidat ile kendi ihtiyarında olmayan sair sebeplerden dolayı stok, istihsal, imal, sevk, nakil, ithal ve tevziden kısmen veya tamamen mahrum kalması, Kanunen veya teamülen mücbir sebep sayılan diğer bilcümle hallerin gerçekleşmesi.

Mücbir sebebin üç (3) aydan fazla sürmesi halinde, taraflardan herhangi biri karşı tarafa yazılı bir bildirim göndererek (fesih tarihine kadar işbu sözleşmeden kaynaklanan alacak ve borçlara dair haklar saklı kalmak kaydıyla) sözleşmeyi hemen feshedebilir.

MADDE 8- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İş bu sözleşmenin süresi Eğitim Alan tarafından sözleşmenin imzalandığı dijital ortamda kabul edildiği tarihten itibaren başlar ve Eğitim Alan’ın seçmiş olduğu Eğitim programının tamamlanması ile kendiliğinden sona erer. Alıcının sözleşmeyi okuyup kabul etmesi ile sözleşme kurulmuş sayılır ve tarafların karşılıklı belirleyeceği ödeme planı dahilinde alıcı ürün/ hizmetin ücretini ödeme yükümlülüğü altına girer.

MADDE 9- İZİNLİ VERİ TABANI ve KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI

9.1. Kurum gerekli gördüğünde Eğitim Alan’ın kişisel bilgilerini yapılan işlemlerle veya işbirliği içinde olduğu gerçek veya tüzel kişiler tarafından doğrudan pazarlama ve benzeri amaçlarla ilgili olarak kaydedebilir, paylaşabilir, kullanabilir, depolayabilir, işleyebilir ve saklayabilir. Kuruma ait internet sitesinde veya sair suretlerle işbu sözleşmenin akdedilmesi esnasında Eğitim Alan’dan talep edilen veya Eğitim Alan tarafından Kurum’a sağlanan bilgiler ve Eğitim Alan tarafından yapılan işlemlerle ilgili bilgiler, Kurum ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından Kurum’a ait internet sitesinin üyeleri ve işletmeler ile yaptığı sözleşmeler ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında olsa dahi, Eğitim ALAN’ın kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapmak, veritabanı oluşturmak veya pazar araştırmaları yapmak için de kullanılabilir.

9.2. 5651 sayılı Kanun gereği, hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan ve işleten kişi olarak, sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve sitede çıkabilecek sorunların giderilebilmesi için, Kurum gerektiğinde Eğitim Alan’ın IP adresini, Eğitim Alan’ı genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. Kuruma ait internet sitesi dahilinde başka internet sitelerine de link verebilir. Kurum bu link vasıtasıyla erişilen internet sitelerinin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

9.3. Kurum işbu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe ve aşağıda belirtilen sınırlı durumlar haricinde, işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere, Eğitim Alan’a ait bilgileri açıklamayacaktır. Bu durumlar; 1) Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkartılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması 2) Kurum’un üyeleri ve işbirliği içinde bulunduğu işletmeler ile yaptığı sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulması 3) Yetkili idari ve adli otoriteler tarafından usulüne göre bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla, Eğitim Alan ile ilgili bilgi talep edilmesi 4) Eğitim Alan’ın haklarını veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesi halleridir.

9.4. Eğitim Alan’ın kişisel verilerinin işlenmesi, depolanması ve sair işlemlere konu edilmesi halinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 11 çerçevesinde başvurabileceği hukuki yollar ise şöyledir: (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme e) 7’İnci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. "6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca Eğitim Alan; işbu sözleşmeyi akdetmekle, kendisine Kurum ve işbirliği içinde bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler tarafından telefon, çağrı merkezi, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, SMS, e- posta ve sair vasıtalarla her türlü içerikte ticari elektronik ileti gönderilmesini, kendisinin kampanyalar, reklamlar, promosyonlar, bağlantılı faaliyetler, işbirlikleri, yarışmalar, oyunlar, yenilikler, güncel hizmetler, değişiklikler ve diğer her türlü konuda ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

MADDE 10- KAYITLAR VE DELİL SÖZLEŞMESİ:

İşbu anlaşmadan kaynaklanan ticari ilişki nedeniyle tarafların karşılıklı borç ve alacağının miktarı Kurum’un defter ve bilgisayar kayıtlarına göre taayyün edecektir. Bu bakımdan Kurum’a ait defter ve bilgisayar kayıtlarının HMK’nın 193. maddesi kapsamında kat’i delil teşkil ettiğini taraflar şimdiden kabul etmiştir.

MADDE 11- FERAGAT:

Taraflardan her biri, karşı tarafa imzalanmış yazılı bir feragatname vermedikçe taraflar, işbu anlaşma ve eklerinde yer alan herhangi bir hakkından feragat etmiş sayılmayacaktır.

MADDE 12- UYUŞMAZLIK VE YETKİLİ MAHKEME:

İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; Türk Mahkemeleri yetkili olup; uygulanacak hukuk Türk Hukuku'dur. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olmak üzere her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri Yetkili olacaktır.

Hizmet alımının gerçekleşmesi durumunda TÜKETİCİ işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI: VİZYONİST AKADEMİ İLETİŞİM BİLİŞİM VE EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
ALICI: www.vizyonistakademi.com web sitesi üzerinden hizmet alımı yapan kullanıcıdır.
TARİH: Kullanıcının ödemeyi gerçekleştirdiği tarih sözleşme başlangıç tarihi olarak kabul edilecektir.

İşbu sözleşme 12 (on iki) maddeden ve toplam 7 (yedi) sayfadan oluşmuş ve 18.10.2021 tarihinde imza edilmiştir.

Şimdi Ara! Whatsapp'tan Ulaş!